Codi de conducta

PyConES és una conferència feta per la comunitat pensada per a la divulgació i col·laboració dins de la comunitat de desenvolupadors.

Valorem la participació de cada membre de la comunitat Python i volem que tots els assistents tinguin una experiència entretinguda i satisfactòria. Per això, s'espera que tots els assistents mostrin respecte i cortesia envers els altres durant la conferència i tots els esdeveniments relacionats amb ella, estiguin oficialment recolzats per PyConES o no.

En concret, tots els delegats, ponents, expositors i voluntaris que formen part en activitats relacionades amb PyConES hauran d'acatar el present codi de conducta. Els organitzadors es cuidaran de l'acompliment d'aquest codi durant l'esdeveniment.

S'entén per assetjament tot comentari ofensiu que faci al·lusió al sexe, preferències sexuals, discapacitats, aspecte físic, ètnies i religions; tota pornografia en espais públics; tota intimidació deliberada, assetjament o persecució; tot assetjament mitjançant fotografies o gravacions; tota interrupció constant de les xerrades o altres activitats, tot contacte físic inapropiat i tota proposta sexual no desitjada.

Els participants que siguin apercebuts hauran de desistir immediatament de la seva actitud

Els expositors, les casetes o pavellons de patrocinadors o empreses i activitats semblants també estan subjectes a la política contra l'assetjament. En particular, els expositors no hauran d'utilitzar material o dur a terme activitats sexistes. El personal de les casetes (incloent voluntaris) no hauran d'utilitzar uniformes o vestimentes sexistes, donat que això crearia un ambient sexualitzat.

Cuida el teu llenguatge. Recorda que les bromes sexistes, racistes i excloents en general podrien ofendre a altres persones. El llenguatge excessivament groller i les bromes ofensives són inapropiades a la PyConES.

Si algun participant infringeix aquest codi de conducta, l'organització podrà prendre les mesures que consideri adequades, com l'amonestació o l'expulsió sense dret a reembors.

Informació de contacte

Si estàs patint assetjament, notes que algú estan sent assetjat, o tens qualsevol altra preocupació, si us plau posa't en contacte amb un membre del personal de la conferència. El personal de la conferència vestirà samarretes amb la inscripció "Personal PyConES". Amés pots parlar amb el personal del lloc y demanar que et posin en contacte amb el responsable de la conferència - Juan Luis Cano.

Si es tracta d'una qüestió especialment urgent, dirigeix-te a qualsevol d'aquestes persones:

  • Juan Luis Cano (+34 646515050)

El personal de la conferència ajudarà gustosament als participants a que es posin en contacte amb el personal de seguretat del recinte o amb la policia local, i proporcionarà protecció o socorrerà de qualsevol altra forma a les víctimes d'assetjament per a que puguin sentir-se segures durant el transcurs de la conferència. El teu benestar és una de les nostres prioritats,

Gràcies per fer-ne un esdeveniment obert a la comunitat i amistós.

Llicència

Aquest Codi de Conducta es basa en els codis de conducta de PyCon US 2013 (https://us.pycon.org/2013/about/code-of-conduct/) i PyConAr 2012 (http://ar.pycon.org/2012/conference/diversity/), i està disponible sota llicència Creative Commons Reconeixement 3.0 Espanya.